Praktijk gesloten op:
2019 

Kerst21 dec-05 jan

Welkom bij JESRI

- Gaat uw kind/jongere niet meer met plezier naar school?
- Heeft het problemen met lezen, spellen, rekenen?
- Hebt u het idee dat uw kind veel meer kan dan er uit komt?
- Heeft u twijfels over het schooladvies?
- Reageert uw kind zijn frustrates van school thuis af?
- Presteert uw kind minder goed dan in een voorafgaand leerjaar?
- Verveelt uw kind zich op school?
- Is er een vermoeden van meer begaafdheid?

De medewerkers van JESRI kunnen u dan van dienst zijn met het in kaart brengen van de problemen door middel van diagnostiek, het adviseren van ouders/verzorgers en leerkrachten maar vooral ook de behandeling van uiteenlopende leerproblemen (individueel en in groepsverband).

Ons doel is om kinderen en jongeren met leerproblemen een goede basis te bieden voor de toekomst. Belangrijk hierbij is dat het kind centraal staat. Daarom betrekken wij zowel de ouders/verzorgers als de school bij het traject om samen tot een goed resultaat te komen.

Waarin onderscheidt JESRI zich?

De medewerkers van JESRI hebben veel specialistische ervaring en kennis op het gebied van het afnemen van diagnostisch onderzoek zoals een intelligentie onderzoek en een pedagogisch didactisch onderzoek en het op basis hiervan geven van adviezen en het begeleiden van kinderen en jongeren.
De medewerkers hebben een jarenlange ervaring in het behandelen van (specifieke) leerproblemen en hebben op basis van deze ervaringen eigen methodieken ontwikkeld op het gebied van Spellen, (begrijpend) Lezen en Rekenen.
Jesri start altijd met een uitgebreid intakegesprek waarin we samen met U en uw kind/jongere de mogelijkheden van eventueel onderzoek en behandeling bespreken.

Wij zijn er voor uw kind met de volgende diensten/disciplines:
naar boven