Privacyverklaring


Bedrijfsgegevens
PostadresDe Oude Veiling 27, 1689 AB, Zwaag
Locatie ZwaagDe Oude Veiling 27, 1689 AB, Zwaag
Locatie EnkhuizenAugurksteeg 7A, 1601 CD Enkhuizen
Kamer van Koophandel37087808
Telefoon0229 29 51 26
E-mailmail@jesri.nl
Websitewww.jesri.nl


Persoonsgegevens die worden verwerkt
JESRI kan persoonsgegevens van u en uw kind verwerken doordat u gebruik maakt van de diensten van Jesri en/of u deze zelf bij het invullen van een aanmeldformulier vanaf de website aan Jesri verstrekt.
Jesri kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Voor- en achternaam van u en uw kind
- Geboortedatum van u en uw kind
- Uw opleidingsniveau
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Schoolgegevens van uw kind zoals leervorderingen
- Gezondheid van uw kind
- Eventuele andere problemen waar uw kind hinder van ondervindt.

Waarom Jesri gegevens nodig heeft
Jesri verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen wanneer dat noodzakelijk is vanwege de aanmelding van uw kind, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Jesri verwerkt uw persoonsgegevens omdat u uw kind aangemeld heeft voor een onderzoek en/of behandeling van EED of andere leerproblemen.
Daarnaast kan Jesri uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit dienstverlening via de Jeugdzorg.
In geval van een EED-onderzoek moeten er, van rechtswege, dossiers van school en ouders volledig aangeleverd worden.

Hoelang bewaart Jesri u gegevens?
Van rechtswege zijn wij verplicht om de dossiers van de EED-clienten 15 jaar te bewaren. Na afsluiting van de behandeling worden deze dossiers nog alleen digitaal opgeslagen op een beveiligde server. Het papieren dossier wordt dan vernietigd.

Van de niet EED-clienten wordt het dossier, digitaal, 5 jaar bewaard. Daarna worden de dossiers vernietigd.

Uitzondering bewaartermijn dossiers
Zowel de dyslexie- als de dyscalculieverklaringen zullen digitaal bewaard blijven op een beveiligde server.

Delen met anderen
Jesri deelt uw gegevens enkel indien dit nodig is voor de uitkomst van een overeenkomst met u of te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Website
Op de website van Jesri worden GEEN algemene bezoekgegevens bijgehouden en wordt er NIET gewerkt met Cookies.
Jesri maakt GEEN gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar riet@jesri.nl.
Jesri zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Jesri neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Jesri verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Jesri op via riet@jesri.nl.
naar boven