• Op deze pagina worden de tarieven gehanteerd door JESRI vermeld voor particulieren. Het zijn de prijzen waarmee u als klant te maken kan krijgen. Voor een gedetaileerder overzicht, kies de dienst in het keuzemenu onder de rode lijnen.

 • Algemene voorwaarden JESRI


Tarieven hoogbegaafdheid


   
  Psychodiagnostisch onderzoek 1 dagdeel € 650,-

Dit onderzoek houdt in:
 1. Onderzoek gedurende 1 dagdeel.
 2. Het analyseren van de onderzoekuitslagen.
 3. Het schrijven van een uitgebreid verslag.
 4. In geval van Dyslexie of Dyscalculie: een dyslexie/dyscalculieverklaring als aan alle voorwaarden is voldaan.
 5. Het bespreken van het verslag met ouders.


  Psychodiagnostisch onderzoek 2 dagdelen € 850,-

Onderzoek gedurende 2 dagdelen:
 1. Onderzoek naar de leerproblemen
 2. Een intelligentieonderzoek.
 3. Het analyseren van de onderzoekuitslagen.
 4. Het schrijven van een uitgebreid verslag.
 5. In geval van Dyslexie/dyscalculie: een dyslexie/dyscalculieverklaring als aan alle voorwaarden is voldaan.
 6. Het bespreken van het verslag met ouders.


  Pedagogisch-didactisch onderzoek specifieke leerproblemen € 299,-

Dit onderzoek behelst onder andere:
 1. Het onderzoek van specifieke leerproblemen gedurende 2 á 3 uur.
 2. Het analyseren van de onderzoekuitslagen.
 3. Het schrijven van een uitgebreid verslag.
 4. Het bespreken van het verslag met ouders en eventueel school.


  Adviesgesprek op school extra € 67,50,-

Na het onderzoek en 4 á 5 behandelingen volgt er een adviesgesprek. Het eerste gesprek zit bij het onderzoek (1 t/m 3) inbegrepen. Door ouders/verzorgers en school kan er een opvolgend adviesgesprek worden aangevraagd.

  Leerproblemen per les individueel € 67,50,-

Behandeling van dyslexie, dyscalculie en andere leer- en studie gerelateerde problemen. Een behandeling bestaat uit 45 minuten directe en 15 minuten indirecte tijd.

  Dossierbeoordeling € 99,-